நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூலை – 11, 2018

0

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஜூலை – 11, 2018

ஜூன் மாத நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz – பதிவிறக்கம் செய்ய

விரிவான நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு – கிளிக் செய்யவும்

பின்வரும் நிறுவனங்களில் எது இந்தியாவின் முதல் இணைய தொலைபேசி சேவையை அறிமுகப்படுத்தியது?

உலக மக்கள் தினம் எந்த நாளில் ஆண்டுதோறும் அனுசரிக்கப்படுகிறது?

கீழ்க்கண்ட மாநிலத்தில் எந்த மாநிலத்தின் வணிகச் செயல்திறன் எளிதாக்கப்பட்டது?

இரசாயனம், உரங்கள் மற்றும் பாராளுமன்ற விவகாரங்களுக்கான மத்திய அமைச்சர் யார்?

தென் கொரியாவின் தலைநகரம் எங்கே உள்ளது?

சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிமங்களின் 4 வது தேசிய மாநாடு பின்வரும் இடங்களில் எந்த இடத்தில் நடைபெறுகிறது?

Dhanlaxmi Bank Limited இன் நிர்வாக இயக்குநராகவும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்?

உலகளாவிய கண்டுபிடிப்பு அட்டவணை (ஜிஐஐ) தரவரிசைகளை எந்த அமைப்பு வெளியிட்டது?

ஒருவரி நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு – கிளிக் செய்யவும்

2018 முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு – கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here