முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ 2018 – 2019

0

முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ 2018 

இங்கு ஜூலை முதல் மே 2019 வரையிலான முக்கியமான நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz வழங்கியுள்ளோம். இதை படித்தால் UPSC, TNPSC, SSC, RRB தேர்வுகளில் பொது அறிவு – நடப்பு நிகழ்வுகள் பிரிவில் கேட்க படும் கேள்விகளுக்கு எளிதில் பதில் அளிக்கலாம்.

ஜூன் 2019 நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz PDF Download

ஜூன் 2019 – நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ

மே 2019 நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz PDF Download

மே 2019 – நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ

ஏப்ரல் 2019 நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz PDF Download

ஏப்ரல் 2019 – நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ

மார்ச் 2019 நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz PDF Download

மார்ச் 2019 – நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ

பிப்ரவரி 2019 நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz PDF Download

பிப்ரவரி2019 – நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz

ஜனவரி 2019 நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz PDF Download

ஜனவரி 2019 – நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz

டிசம்பர் 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz PDF Download

டிசம்பர் 2018 – நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz

நவம்பர் 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz PDF Download

நவம்பர் 2018 – நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz

அக்டோபர்  2018 நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz PDF Download

அக்டோபர் 2018 – நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz

செப்டம்பர் 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz PDF Download

செப்டம்பர் 2018 – நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz

ஆகஸ்ட் 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz PDF Download

ஆகஸ்ட் 2018 – நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz

ஜூலை 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz PDF Download

ஜூலை 2018 – நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz

நடப்பு நிகழ்வுகள்  2018

Download TNPSC பொது தமிழ் பாடக்குறிப்புகள்

பொது அறிவு பாடக்குறிப்புகள்  PDF Download

2018 முக்கிய தினங்கள் PDF Download

To Follow  Channel –கிளிக் செய்யவும்

நடப்பு நிகழ்வுகள்Group -ல் சேர –  கிளிக் செய்யவும்

Telegram Channel  கிளிக் செய்யவும்

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!