நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 05, 2018

0
223

நடப்பு நிகழ்வுகள் QUIZ ஆகஸ்ட் 05, 2018

----------------- ஆண்டுகள் பழமையான வாகனங்களுக்கு சாலையிலிருந்து ஓய்வு அளிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.?

7 ஆண்டுகளுக்கு பின் ஐசிசி தரவரிசையில் இந்திய வீரர் ஒருவர் முதலிடத்தைப் பிடித்தவர்  யார்?

சேமிப்பு கணக்கில் மினிமம்  பேலன்ஸ் இல்லாதவரிகளிடமிருந்து வங்கிகள் வசூலிப்பில்  முதலிடம்  பிடித்தது----------------

.சர்வதேச  பேச்சு  சேம்பியனை  தேர்ந்தெடுப்பதற்கான  போட்டி ------------ நடைபெற உள்ளது?

இந்தியாவின் விளையாட்டு ஆணையத்தின் (SAI) புதிய பெயர் என்ன?

எந்த வருடத்தின் WIPO பதிப்புரிமை உடன்படிக்கை மற்றும் WIPO செயற்பாட்டாளர்கள் உடன்படிக்கையை மத்திய அமைச்சரவை அங்கீகரித்தது?

பின்வரும் இடங்களில் உலகின் முதல் அனைத்து டிஜிட்டல் கலை அருங்காட்சியகம் எங்கே அமைந்துள்ளது?

ஜூன் மாத நடப்பு நிகழ்வுகள் Quiz – பதிவிறக்கம் செய்ய 

விரிவான நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு – கிளிக் செய்யவும் 

ஒருவரி நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு – கிளிக் செய்யவும் 

2018 முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு – கிளிக் செய்யவும் 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here