அக்டோபர் 2018 – தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்

0

அக்டோபர் 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள்

அக்டோபர் 2018 – தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்:

இதில் அக்டோபர்  மாதத்தின் தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை வழங்கியுள்ளோம். இது உங்கள் TNPSC தேர்வுகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். கொடுக்கப்பட்டுள்ள நடப்பு நிகழ்வுகள் தேர்வு பாடத்திட்ட அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. அக்டோபர்  மாதத்தின் முக்கிய தினசரி நிகழ்வுகள் பற்றிய முழு தகவல்களையும் இது நிச்சயமாக உங்களுக்கு வழங்கும்.

தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 01, 2018கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 02, 2018கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 03, 2018கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 04, 2018கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 05, 2018கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 06, 2018கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 07,08 2018கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 09, 2018கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 10, 2018கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 11, 2018கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 12, 2018கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 13, 2018கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 14,15 2018கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 16, 2018கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 17, 2018கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 18,19 2018கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 20, 2018கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 21,22 2018கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 23, 2018கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 24, 2018கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 25, 2018கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 26, 2018கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 27, 2018கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 28,29 2018கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 30, 2018கிளிக் செய்யவும்
அக்டோபர் 31, 2018கிளிக் செய்யவும்

2018 நடப்பு நிகழ்வுகள்

பொது அறிவு பாடக்குறிப்புகள்  PDF Download

பாடம் வாரியான குறிப்புகள் PDF Download

To Follow  Channel – கிளிக் செய்யவும்

WhatsApp Group -ல் சேர –  கிளிக் செய்யவும்

Telegram Channel  கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here