மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் – ஆகஸ்ட் 2018

0

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் – ஆகஸ்ட் 2018

இதில் ஆகஸ்ட் மாதத்திற்க்கான நடப்பு நிகழ்வுகளை வழங்கியுள்ளோம். இது உங்கள் TNPSC, UPSC, SSC, தேர்வுகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். கொடுக்கப்பட்டுள்ள நடப்பு நிகழ்வுகள் தேர்வு பாடத்திட்ட அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த மாதத்தின் முக்கிய தினசரி நிகழ்வுகள் பற்றிய முழு தகவல்களையும் இது நிச்சயமாக உங்களுக்கு வழங்கும்.

நடப்பு நிகழ்வுகள் – ஆகஸ்ட் 2018 PDF Download

நடப்பு நிகழ்வுகளின் தலைப்புகள்:

 1. முக்கியமான நாட்கள் மற்றும் விவரங்கள் – ஆகஸ்ட் 2018
 2. தரவரிசைகள் – ஆகஸ்ட் 2018
 3. மாநாடுகள் – ஆகஸ்ட் 2018
 4. நியமனம் & பதவியேற்பு – ஆகஸ்ட் 2018
 5. அறிவியல் தொழில்நுட்பம் – ஆகஸ்ட் 2018
 6. முக்கிய திட்டங்கள் – ஆகஸ்ட் 2018
 7. வணிக செய்திகள் – ஆகஸ்ட் 2018
 8. முக்கியமான ஒப்பந்தங்கள் – ஆகஸ்ட் 2018
 9. பாதுகாப்பு செய்திகள் – ஆகஸ்ட் 2018
 10. விருதுகள் – ஆகஸ்ட் 2018
 11. புத்தகங்கள் & ஆசிரியர்கள் – ஆகஸ்ட் 2018
 12. தேசிய செய்திகள் – ஆகஸ்ட் 2018
 13. மாநில செய்திகள் – ஆகஸ்ட் 2018
 14. சர்வதேச செய்திகள் – ஆகஸ்ட் 2018
 15. விளையாட்டு செய்திகள் – ஆகஸ்ட் 2018

நடப்பு நிகழ்வுகள் – ஆகஸ்ட் 2018 PDF Download

பொது அறிவு பாடக்குறிப்புகள்  PDF Download

பாடம் வாரியான குறிப்புகள் PDF Download

நடப்பு நிகழ்வுகள் ஏப்ரல்ஜூலை 2018

 

 1. ஜூலை 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள்
 2. ஜூன் 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள்
 3. மே 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள்
 4. ஏப்ரல் 2018 நடப்பு நிகழ்வுகள்

To Follow  Channel – கிளிக் செய்யவும்

Whatsapp குரூபில் சேர – கிளிக் செய்யவும்

Facebook  Examsdaily Tamil – FB ல் சேர – கிளிக் செய்யவும்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here