நிக்கோலாஸ் கோப்பர்னிக்கஸ் பிறந்த நாள் – பிப்ரவரி 19

0

நிக்கோலாஸ் கோப்பர்னிக்கஸ் பிறந்த நாள் – பிப்ரவரி 19

  • நிக்கோலாஸ் கோப்பர்னிக்கஸ் பிப்ரவரி 19, 1473 அன்று  போலந்தில் பிறந்தவர்.
  • அவர் ஒரு வானியலாளர், கணிதவியலாளர் மற்றும் விஞ்ஞானி, மருத்துவர் மற்றும் பொருளாதார வல்லுனர் ஆவார்.

கல்வி

  • நிக்கோலஸ் கோப்பர்நிக்கஸ் நான்கு பல்கலைக்கழகங்களில் கலந்து கொண்டார், கிரோகோவ் பல்கலைக்கழகம், போலோக்னா பல்கலைக்கழகம், படுவா பல்கலைக்கழகம் மற்றும் ஃபெராரா பல்கலைக்கழகம்.
  • நிகோலஸ் கோப்பர்நிக்கஸ் கணிதம், ஓவியம், வானியல், நியதிச் சட்டம் மற்றும் மருத்துவம் ஆகியவற்றைப் படித்தார்.

சிறப்புகள்

  • கதிரவனை மையமாகக் கொண்ட புரட்சிகரமான கொள்கையை வகுத்துத் தந்து வானியலில் புதிய ஒரு வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டவர்.
  • 15ஆம் நூற்றாண்டில் ஐரோப்பாவில் நிலவியிருந்த பூமியை மையமாகக் கொண்டே பிற கோள்கள் இயங்குகின்றன என்ற கொள்கையை மாற்றிக் கதிரவனை மையமாகக் கொண்டே கோள்கள் இயங்குகின்றன என உலகிற்குக் காட்டியவர்.

பன்முகச் சாதனையாளர்

  • இவர் ஐரோப்பிய மறுமலர்ச்சியில் பெரும் பங்கு வகித்த பலதுறை நிபுனர், கணிதவியலாளர், வானியலாளர், சட்டத்துறையில் முனைவர் பட்டம் பெற்ற சட்ட நிபுணர், மருத்துவர், நான்கு மொழிகள் அறிந்திருந்த மொழிபெயர்ப்பாளர், பழங்கலை அறிஞர், கலைஞர்,கத்தோலிக்க குரு, ஆளுனர், அரசு தூதர் மற்றும் பொருளியலாளர் ஆவார்.

வெளியீடு

  • 1517 இல் அவர் ஒரு அளவு கோட்பாட்டைப் பெற்றார் (பொருளாதாரம் ஒரு முக்கிய கருத்தாகும்).
  • மற்றும் 1519 ஆம் ஆண்டில் அவர் கிரேஸ்ஹாம் சட்டம் என்று அழைக்கப்பட்ட ஒரு பொருளியல் கொள்கை உருவாக்கினார்.

இறப்பு

  • மே 24, 1543 அன்று  இறந்தார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here