தேர்வு மாதிரி – TSNPDCL Junior Lineman பணியிடங்கள்

0

தேர்வு மாதிரி – TSNPDCL  Junior Lineman பணியிடங்கள்

தேர்வு மாதிரியானது இரண்டு முறைகளை கொண்டுள்ளது . I.T.I (Electrical Trade) 65 வினாக்கள் மற்றும் General Knowledge 15 வினாக்கள் உள்ளது  . இரண்டு மணி நேரம் நடக்கும் இத்தேர்வு 90 மதிப்பெண்களை கொண்டது . அதற்குரிய தேர்வு மாதிரி  கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

Subject Qsn Marks Time
I.T.I (Electrical Trade) 65 65 2 hours
General Knowledge 15 15
Total 80 80

 

பாடத்திட்டங்கள் TSNPDCL – JLM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here