திருக்குறள் பற்றிய சில சுவையான தகவல்கள்!!

1
thirukural examsdaily
thirukural examsdaily
 • திருக்குறளில் ‘தமிழ்‘ என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படவில்லை.
 • திருக்குறள் முதன்முதலில் அச்சிடப்பட்ட ஆண்டு-1812.
 • திருக்குறளின் முதல் பெயர்- முப்பால்.
 • திருக்குறளில் உள்ள அதிகாரங்கள்- 133.
 • திருக்குறள் அறத்துப்பாலில் உள்ள குறட்பாக்கள்-380.
 • திருக்குறள் பொருட்பாலில் உள்ள குறட்பாக்கள்-700.
 • திருக்குறள் காமத்துப்பாலில் உள்ள குறட்பாக்கள்-250.
 • திருக்குறளில் உள்ள மொத்த குறட்பாக்கள்-1330.
 • திருக்குறள், அகரத்தில் தொடங்கி னகரத்தில் முடிகிறது.
 • ஒவ்வொரு குறளும் இரண்டு அடிகளால், ஏழு சீர் களைக் கொண்டது.
 • திருக்குறளில் உள்ள சொற்கள்-14,000.
 • திருக்குறளில் உள்ள மொத்த எழுத்துக்கள்- 42,194.
 • திருக்குறளில், தமிழ் எழுத்துக்கள் 247-இல், 37 எழுத்துக்கள் மட்டும் இடம் பெறவில்லை.
 • திருக்குறளில் இடம்பெறும் இருமலர்கள்-அனிச்சம், குவளை.
 • திருக்குறளில் இடம்பெறும் ஒரே பழம்- நெருஞ்சிப்பழம்.
 • திருக்குறளில் இடம்பெறும் ஒரே விதை- குன்றிமணி.
 • திருக்குறளில் பயன்படுத்தப்படாத ஒரே உயிரெழுத்து-ஒள.
 • திருக்குறளில் இருமுறை வரும் ஒரே அதிகாரம்- குறிப்பறிதல்.
 • திருக்குறளில் இடம் பெற்ற இரண்டு மரங்கள்- பனை, மூங்கில்.
 • திருக்குறளில் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்ட (1705) ஓரெழுத்து-னி.
 • திருக்குறளில், ஒரு சொல், அதிக அளவில், அதே குறளில் வருவது “பற்று” – ஆறு முறை.
 • திருக்குறளில் ஒரு முறை மட்டும் பயன்படுத்தப்பட்ட இரு எழுத்துக்கள்-ளீ,ங.
 • திருக்குறளில் இடம்பெறாத இரு சொற்கள்- தமிழ், கடவுள் ( அகர முதல என தொடங்கும் முதல் குறள், கடவுள் வாழ்த்து அதிகாரத்தில் உள்ளது; இதில் ஆதி பகவன் – என்பது கடவுளைக் குறிக்கிறது).
 • திருக்குறள் மூலத்தை முதன் முதலில் அச்சிட்டவர்- தஞ்சை ஞானப்பிரகாசர்.
 • திருக்குறளுக்கு முதன் முதலில் உரை எழுதியவர்-மணக்குடவர்.
 • திருக்குறளை முதன் முதலில் ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்த்தவர்- ஜி.யு.போப்.
 • திருக்குறள் உரையாசிரியர்களுள் 10-வது உரையாசிரியர்-பரிமேலழகர்.
 • திருக்குறளில் இடம்பெறாத ஒரே எண்- ஒன்பது.
 • திருக்குறளில் கோடி என்ற சொல் ஏழு இடங்களில் இடம் பெற்றுள்ளது.
 • எழுபது கோடி என்ற சொல் ஒரே ஒரு குறளில் இடம் பெற்றுள்ளது.
 • ஏழு என்ற சொல் எட்டுக் குறட்பாக்களில் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது.
 • திருக்குறள் இதுவரை 107 மொழிகளில் வெளிவந்துள்ளது.
 • திருக்குறளை ஆங்கிலத்தில் 40 பேர் மொழி பெயர்த்துள்ளனர்.
 • திருக்குறள், நரிக்குறவர் பேசும் வக்போலி மொழியிலும் மொழி பெயர்க்கப்பட்டுள்ளது

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here